Lægning af fliser

Vi startede idag kl. 10 med at ligge fliser sammen med moster og onkel. Det er gået rigtig godt og vi er nået langt her i weekenden.
Henning fra Reno-Alt har venligst udlånt Motor trillebøre, Pladevibrator og flise tænger. 

Underlag til fliser

Vi har fået en god pris fra Henning fra Reno-Alt Anlægsgartner hvor han laver underlag og trækker sand af. Henning havde en kontakt til en entreprenør der kom og jævnede vores store jord bunke og kørte resten væk. 
Sand har vi bestilt hos Skagen Beton (ligger lige over vejen). De skulle have 880 incl moms for 4m3 sand leveret på adressen. 
Henning er gået i gang med at rette sand så nu skal vi bare selv ligge fliserne. 
Der er flere på Kærhavebakken der har fået Reno-Alt til at ligge fliser og ordne haver med det rigtig god resultat.
Reno-Alt kan kontaktes på mobil 24 43 88 80

Kaas Pandrup

Vi har fået et godt tilbud fra Kaas-Pandrup Betonvarefabrik da de havde en rest stående:
7 cm tykke slåede herregårdssten frit leveret til 50 kr/m2. 
Vi har straks bestilt disse og har fået dem leveret. 

Fliser - hvad nu?

Vi skal have lagt fliser i indkørslen, på teressen og rundt om huset. 
Til at tegne og beregne fliser har vi brugt et gratis online værktøj der heder Floorplanner.
I Floorplanner kan man uploade en tegning af grunden og sætte to fix-punkter. Herefter arbejder programmet med faste mål og man kan bruge det til at beregne hvor mange kvm. fliser man har behov for.
På billedet kan man se hvordan vi skal have græs, grantit skærver (op ad huset) og fliser. Vi er nået frem til at vi skal bruge ca. 280 kvm fliser.
Vi har fået flere tilbud på at få lagt fliser, men det bliver meget dyrt. Derfor har vi valgt at få anlægs gartner Reno-Alt til at lave underlag og trække sand af. Herefter ligger vi selv fliserne. 
Det bliver spændende at komme i gang med projektet. 

Opfølgning på mangler

I dag var FBA's service mand forbi for at udbedre de få mangler der var fundet i forbindelse med overlevering. 
Han har udbedret alle manglerne indenfor og nu mangler vi kun at få fuget den mur om hvor der er fejl i farven. 
Vi er rigtig tildfredse med resultatet af byggeriet
 
 

Mangel liste

Indendørs mangler:

 1. Teressedøren skal justeres - den "knækker"
 2. Kalk slør i fuger i Stort badeværelse
 3. Låge på vaskeskab i køkken er skrammet og skal skiftes
 4. Skuffe er skade i køkken
 5. Lille plet på loft ved spot skal males
 6. Der er skrammer ved stikkontakt der skal udbedres
 7. Der er en lille fejl i glas ruden i værelse 1
 8. Der mangler en top i Teknikskabet
 9. Vask i bryggers mangler

Udendørs mangler:

 1. Fugefarve på syd-øst gavl er meget forskellig - skal fuges om
 2. Fuger på gavl ved stuen i venstre side uens og enkelte sten er skæve
 3. Facadesten gåes efter for kalksprængere - skiftes eller pletmales
 4. Udhusdør efterses for skæve bræder
 5. To kansten er defekte og skal skiftes
 6. Skelpæl imod nord-vest mangler
 7. Svindrevner ved værelse 1 skal efterses
 8. Tomrør til vej mangler

Nøgle overdragelse

Vi har idag fået overdraget nøglerne til huset. 
Kl. 13.00 mødtes vi med vores byggeleder Henrik og gennemgik huset for mangler (Indlæg med mangler bliver lagt på nettet senere). Det ser fantastisk ud og vi er super tildfredse med resultatet. 
 

Bank på plads

Vi har været i banken og underskrive lån. Nu er alt på plads og vi er klar til at få nøglerne på Onsdag d. 29/5.
 
 

Factum2 mangel gennemgang

Vi har fået bygningssagkyndig Ole Christen fra Factum 2 til at gennemgå byggeriet.
Han har fundet følgende mangler ved byggeriet:

 • Hermed resultatet af vores gennemgang den 24.05 2013.05.25
 • Der mangler en tagsten i SØ hjørne.
 • Der mangler mursten ved terrassedør i køkken.
 • Der er nuanceforskel på fuger i murværk på østfacade.
 • Der er jordhul ved dør i skur, kan skyldes hul i kloak eller mangelfuld opfyldning efter indlægning af fjernvarmerør.
 • Der er enkelte mursten med afslag eller kalkspringer.
 • Træværk på dør til skur/carport mod syd har allerede slået sig, virker som om at træet er af dårlig kvalitet.
 • På terrassedør i stue skal bundhængsel justeres, giver en ”knæklyd” når døren åbnes.
 • Win Win plader buler om mod undertag en del steder, dette bør udbedres flest mulige steder uden at ødelægge isoleringen, forholdet kan medføre reduceret ventilering af tagrummet.
 • Kloak udluftning er fastgjort tætsluttende til taghætte i østende af tagrum.
 • Taggennemføringer i undertaget bør udføres således de er sikret mod indtrængning af fygesne.

 Ole fra Factum 2 brugte en time ved gennemgen og efterfølgende 1,5 time i administration.
Samlet pris: 2500 kr. 

Sider