Opfølgning på mangler

I dag var FBA's service mand forbi for at udbedre de få mangler der var fundet i forbindelse med overlevering. 
Han har udbedret alle manglerne indenfor og nu mangler vi kun at få fuget den mur om hvor der er fejl i farven. 
Vi er rigtig tildfredse med resultatet af byggeriet