Mangel liste

Indendørs mangler:

 1. Teressedøren skal justeres - den "knækker"
 2. Kalk slør i fuger i Stort badeværelse
 3. Låge på vaskeskab i køkken er skrammet og skal skiftes
 4. Skuffe er skade i køkken
 5. Lille plet på loft ved spot skal males
 6. Der er skrammer ved stikkontakt der skal udbedres
 7. Der er en lille fejl i glas ruden i værelse 1
 8. Der mangler en top i Teknikskabet
 9. Vask i bryggers mangler

Udendørs mangler:

 1. Fugefarve på syd-øst gavl er meget forskellig - skal fuges om
 2. Fuger på gavl ved stuen i venstre side uens og enkelte sten er skæve
 3. Facadesten gåes efter for kalksprængere - skiftes eller pletmales
 4. Udhusdør efterses for skæve bræder
 5. To kansten er defekte og skal skiftes
 6. Skelpæl imod nord-vest mangler
 7. Svindrevner ved værelse 1 skal efterses
 8. Tomrør til vej mangler