Factum2 mangel gennemgang

Vi har fået bygningssagkyndig Ole Christen fra Factum 2 til at gennemgå byggeriet.
Han har fundet følgende mangler ved byggeriet:

 • Hermed resultatet af vores gennemgang den 24.05 2013.05.25
 • Der mangler en tagsten i SØ hjørne.
 • Der mangler mursten ved terrassedør i køkken.
 • Der er nuanceforskel på fuger i murværk på østfacade.
 • Der er jordhul ved dør i skur, kan skyldes hul i kloak eller mangelfuld opfyldning efter indlægning af fjernvarmerør.
 • Der er enkelte mursten med afslag eller kalkspringer.
 • Træværk på dør til skur/carport mod syd har allerede slået sig, virker som om at træet er af dårlig kvalitet.
 • På terrassedør i stue skal bundhængsel justeres, giver en ”knæklyd” når døren åbnes.
 • Win Win plader buler om mod undertag en del steder, dette bør udbedres flest mulige steder uden at ødelægge isoleringen, forholdet kan medføre reduceret ventilering af tagrummet.
 • Kloak udluftning er fastgjort tætsluttende til taghætte i østende af tagrum.
 • Taggennemføringer i undertaget bør udføres således de er sikret mod indtrængning af fygesne.

 Ole fra Factum 2 brugte en time ved gennemgen og efterfølgende 1,5 time i administration.
Samlet pris: 2500 kr.