Kommentarer til enterprisekontrakt

Vi har fået et dokument med kommentarer til enterprisekontrakten.
Der er flere væsentlige punkter som vi skal være opmærksom på som f.eks.:

  • Vi skal sikre os at grunden er købt & tinglyst eller at der er indført et forbehold
  • Han anbefaler at vi får en byggerådgiver
  • Han synes generelt at AB forbruger er godt
  • Forslag omkring at få tilføjet en 5 års gennemgang
  • Forslag til at undgå støberaten
  • Ekstra arbejde skal være i samme stand som resten af enterprisen
  • Få overflyttet for at ansvaret for at skelple er placeret rigtigt overflyttes til FBA
  • Mulighed for at søge erstatning udover dagbøderne, hvis byggeriet bliver forsinket
  • m.fl.