Kontrakt fra FBA modtaget

Vi har modtaget tilbud fra FBA med udkast til en entrepriseaftale. 
FBA påpeger flg. punkter, hvor jeg mener vi har en styrke/fordel:

  • Expan bagmure og skillevægge
  • Fast undertag
  • Dagbod ved for sen aflevering
  • Ventilationsanlæg med store rør og lyddæmpning på alle ventiler mv.
  • Ideal Comvi Futura+ vinduer – kun aluminium udvendigt, slanke profiler
  • Extern fugtkontrol, med rapport til jer fra uvildigt ingeniørfirma
  • Energirammeberegning og statiske beregninger, udarbejdet af externt ingeniørfirma
  • ”Husets bog” ved indflytning, med dokumentation for blowerdoor, energimærke, statik, fugtkontrol mv.
  • AB forbruger aftalegrundlag

Det ser rigtig fornuftigt ud.